Een tekening is een (meestal) visuele toelichting bij een verhaal, een beschrijving of een bewering. Vakterm van een tekening is: Illustratie.

Wat is illustratie?